Aanmelden

 
Naast deze website bieden wij u graag een rondleiding door de school aan. U wordt ontvangen door een van de directieleden die start met algemene informatie, daarna wordt u door leerlingen van de leerlingenraad rondgeleid in de school. Data vindt u onder het kopje nieuws rechts op deze website. Hiervoor kunt u zich aanmelden via directie.peppelaer@obsdepeppelaer.nl
Indien u op deze dagen verhinderd bent, kunt u met de directie een andere afspraak maken.
 

Plaatsingsbeleid Haarlem

Voor kinderen die vier jaar worden, geldt het nieuwe plaatsingsbeleid van Haarlem. U kunt dit vinden in het menu links onderaan. 
 

Wanneer gaan de kinderen naar school?

We willen graag dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Op het moment van toelating dient uw kind zindelijk te zijn, daar het ons aan medewerkers ontbreekt om deze verzorging structureel te bieden. 
 
Wij verwachten uw kind op school op de dag na de vierde verjaardag, zodat het verjaardagsfeestje nog in de vertrouwde omgeving gevierd kan worden. Uw kind komt dan eerst 5 ochtenden wennen tot 11.30 uur. Op deze wenochtenden doet uw kind mee met de activiteiten van groep 1-2. Na die 5 ochtenden mag uw kind, in overleg met de leerkracht(en), uitbreiden naar hele schooldagen. Kinderen die in december jarig zijn, starten met hun wenweek na de kerstvakantie. Kinderen die vier weken voor het einde van het schooljaar jarig zijn, starten na de zomervakantie. 

Ongeveer een maand voordat uw kind naar school gaat, ontvangt u van ons een brief met daarin alle informatie.  

 

 

Agenda

vrijdag 19 april 2019
Paas/ meivakantie t/m 5 mei.

Nieuws

maandag 8 april 2019
Vakantierooster 2019-2020

lees meer
dinsdag 8 jan 2019
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 1 nov 2018
Social Schools

lees meer