AVG

 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is op 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht geworden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) en geeft u als ouder(s)/verzorger(s) dus meer rechten als het gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen.
Stichting Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor de leerlingen en het personeel. Hiervoor is het privacy- en veiligheidsbeleid van Spaarnesant in mei 2018 aangepast. 

Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Spaarnesant gaat zorgvuldig om met de rechten van leerlingen en ouders en op deze website staat een brochure waarin u wordt geïnformeerd hoe Spaarnesant dit doet en wat uw rechten zijn. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Spaarnesant en de hiervoor vermelde ouderbrochure. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de schooldirectie.

Brochure AVG Ouders
 

Agenda

donderdag 21 maart 2019
Lentelunch: geef uw kind een verrassingslunch mee!
maandag 18 maart 2019
Week van de Lentekriebels
vrijdag 15 maart 2019
Staking: de school is dicht!

Nieuws

woensdag 27 maart 2019
Banenmarkt Spaarnesant

lees meer
dinsdag 8 jan 2019
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 1 nov 2018
Social Schools

lees meer