Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van normen en waarden gebruiken we het programma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School heeft een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Meer informatie over ‘De Vreedzame School’ kunt u vinden op http://www.devreedzameschool.nl/

We hanteren binnen de hele school dezelfde gedragsregels die op pictogrammen in elke klas te vinden zijn. Daarnaast maakt elke groep nog zijn eigen afspraken en regels binnen de groep.

Het pestprotocol is onderdeel van ons protocol sociaal omgangsbeleid: 

Protocol sociaal omgangsbeleid

Agenda

donderdag 20 dec 2018

Kerstfeest

De kinderen zijn om 12.00 vrij en het kerstdiner is van 16.45 -18.15 uur.
Ouders kunnen ondertussen in het Badhuis terecht. De OR zorgt voor een hapje en een drankje.

Nieuws

maandag 2 juli 2018
Informatie en rondleiding school
Elke maand hebben we een rondleiding
lees meer
donderdag 21 juni 2018
Vakantierooster 2018-2019

lees meer
donderdag 11 sept 2014
Social Schools

lees meer